Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mancaspaardenshop.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Bij de sale producten geldt het herroepingsrecht niet.

Cadeaubonnen zijn enkel te besteden in de shop. Tevens niet om te wisselen voor geld.

Let op!:

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.

b. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden i.v.m. houdbaarheid product.

d. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent MPS aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.

MPS zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien MPS na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Op ritsen wordt geen garantie gegeven. Tevens geen garantie op de sale producten.

Voor alle goederen en materialen die MPS niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Ondernemers gegevens:

Manca’s paarden shop

Everwijnstraat 59

7396 AE Terwolde

info@mancaspaardenshop.com

06-11296244

KVK Nr: 85172251

BTW Nr: NL004060463B74

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

Manca’s paarden shop

Everwijnstraat 59

7396 AE Terwolde

info@mancaspaardenshop.com

06-11296244

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

..............................................................................................................................................................................................................

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

...............................................................................................................................................................................................................

— Naam/Namen consument(en)

..................................................................................................................................................................................................................

— Adres consument(en) :

...............................................................................................................................................................................................................

— IBAN Rekeningnummer:

.................................................................................................................................................................................................................

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

....................................................................................................................................................................................................................

— Datum(DD-MM-YYYY):

....................................................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.